نمایه نویسندگان

آ

 • آتش سودا، محمدعلی بررسی برخی از مؤلفه‌های ادبیات کارآگاهی در «ذکر بر دار کردن امیرحسنک وزیر» [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 59-74]

ا

 • ابوذرجمهری، مینو بررسی و مقایسة عنصر خشونت در دو اقتباس «الکتر» (اثر ژیرودو) و «مگس‌ها» (اثر سارتر) [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 75-99]
 • افشاری، مرتضی بررسی ویژگی‌های انتزاعی در نقاشیخط‌های صداقت جباری [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 31-47]
 • امیر شاه کرمی، سید نجم الدین بررسی کهن الگوی سفر قهرمان در آثار مجید مجیدی بر اساس آرای جوزف کمبل و عرفان اسلامی با تمرکز بر آثار بدوک، خدا می‌آید، پدر، بچه‌های آسمان، رنگ خدا، باران، بید مجنون و آواز گنجشک‌ها) [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 16-29]
 • امیر شاه کرمی، شهرزاد بررسی کهن الگوی سفر قهرمان در آثار مجید مجیدی بر اساس آرای جوزف کمبل و عرفان اسلامی با تمرکز بر آثار بدوک، خدا می‌آید، پدر، بچه‌های آسمان، رنگ خدا، باران، بید مجنون و آواز گنجشک‌ها) [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 16-29]

ج

 • جمالی، سیروس مطالعه‌‌ی تطبیقی نماد‌‌گرایی در فضاهای معماری و متن ادبیات نمایشی در نمایشنامه‌ی پرنده آبی اثر موریس مترلینگ [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 63-74]

ر

 • رازی‌زاده، علی گونه‌شناسی روایت‌های تعاملی غیرکاربر-محور در بازی‌های رایانه‌ای [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 75-94]
 • رحیمی، ناصر وجه کنایی نمایش در شعر [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 20-34]
 • رسمی، سکینه بررسی تطبیقی منظومة «لیلی و مجنون» با داستان «اصلی و کرم» [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 5-19]
 • رسمی، عاتکه بررسی تطبیقی منظومة «لیلی و مجنون» با داستان «اصلی و کرم» [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 5-19]

ز

 • زارع، میثم وجوه نمایشی داستان استخلاص فناکت و خجند و احوال تیمور ملک از کتاب "تاریخ جهانگشای جوینی" [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 47-58]

س

 • سلیمانی پور، فاطمه ظرفیت‌سنجی شاهنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتباس برای نگارش بازی‌نامه [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 49-61]

ص

 • صادقی، حبیب الله بررسی ویژگی‌های انتزاعی در نقاشیخط‌های صداقت جباری [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 31-47]
 • صادقی نیا، سارا تأثیر نگارگری ایرانی بر آثار هنرمندان قرن بیستم اروپا «مطالعه موردی هانری ماتیس» [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 35-46]

ض

 • ضرغام، ادهم مطالعه تطبیقی سنن هنری ایران کهن (ساسانی) و نگاره‌های سرلوح شاهنامه قوام‌الدین حسن741ه.ق [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 5-15]

ف

 • فرازمند، پروین مطالعه‌‌ی تطبیقی نماد‌‌گرایی در فضاهای معماری و متن ادبیات نمایشی در نمایشنامه‌ی پرنده آبی اثر موریس مترلینگ [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 63-74]

ک

 • کثیری، مرضیه ظرفیت‌سنجی شاهنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتباس برای نگارش بازی‌نامه [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 49-61]

م

 • محمدی، مینا بررسی ویژگی‌های انتزاعی در نقاشیخط‌های صداقت جباری [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 31-47]
 • مینایی، بهروز ظرفیت‌سنجی شاهنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتباس برای نگارش بازی‌نامه [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 49-61]

ن

 • نادعلی زاده، زهیر وجه کنایی نمایش در شعر [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 20-34]
 • ناصربخت، محمدحسین بررسی و مقایسة عنصر خشونت در دو اقتباس «الکتر» (اثر ژیرودو) و «مگس‌ها» (اثر سارتر) [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 75-99]
 • نجدمفرح، نازنین مطالعه تطبیقی سنن هنری ایران کهن (ساسانی) و نگاره‌های سرلوح شاهنامه قوام‌الدین حسن741ه.ق [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 5-15]
 • نکوئی، رضا بررسی برخی از مؤلفه‌های ادبیات کارآگاهی در «ذکر بر دار کردن امیرحسنک وزیر» [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 59-74]