نمایه نویسندگان

ا

 • افشار، مریم بازآفرینی آیین با تعلیق زمان، مکان و شخصیت در سینمای بهرام بیضایی [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 79-100]
 • امامی، محمد بررسی تطبیقی نمایشواره های کاروانی حمل مجسمه در ایلام باستان با تابوت واره های پس از اسلام [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 54-68]

ب

 • باقری، کامبیز جایگاه فیلمنامه‌ در آثار تلویزیونی و سینمایی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 35-46]
 • بیدکی، هادی مقایسۀ تطبیقی "فیلم"لیلی و مجنون با "منظومه" لیلی و مجنون نظامی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 73-89]
 • بردباری، فرهاد بررسی نقش و جایگاه اجتماعی پیامبر(ص) در پنج نسخه از متون تعزیه [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 35-56]

پ

 • پوررضائیان، مهدی بررسی نقش و جایگاه اجتماعی پیامبر(ص) در پنج نسخه از متون تعزیه [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 35-56]
 • پوزش، سارا بررسی تأویلی و نمادشناسانه نقش طاووس در هنرهای ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 53-62]

ج

 • جاویدی صباغیان، مقداد پوشیدگی هنر؛ مروری بر فلسفه و اخلاقیات امانوئل لویناس و آرای او در باب هنر [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 63-72]
 • جعفری قنواتی، محمد داستانگزاری و برخی از انواع آن در فرهنگ عامه ایران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 87-95]
 • جوانی، اصغر تحلیل آثار رضا عباسی بر اساس روش ژیلبر دوران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 31-52]

چ

ح

 • حیدری، ملیحه تحلیل آثار رضا عباسی بر اساس روش ژیلبر دوران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 31-52]

ر

 • رجب زاده طهماسبی، علی تعامل تصویر و کلمه در رمان و فیلم شازده احتجاب [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 76-85]
 • رسمی، سکینه بررسی تطبیقی نمایشنامه «رومئو و ژولیت» و داستان رمانتیک «عاشیق غریب و شاه‌صنم» [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 15-32]
 • رسمی، عاتکه بررسی تطبیقی نمایشنامه «رومئو و ژولیت» و داستان رمانتیک «عاشیق غریب و شاه‌صنم» [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 15-32]
 • روحانی، سید علی جریان سیال ذهن و تاثیر آن بر روایت در سینمای دهه هشتاد ایران [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 5-14]

ز

 • زاویه، سعید نقش فرانگاره در ادراک تصویر [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 21-34]
 • زین العابدینی، پیام واکاوی تاریخی شکل گیری و گسترش سینمای تجربی براساس ویژگی‌های آن [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 57-68]
 • زند، مازیار نقش فرانگاره در ادراک تصویر [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 21-34]
 • زند، مازیار خوانش نگاره‌های مانوی بر پایه‌ی نظریه‌ی کهن الگوی یونگ [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 33-44]

ص

 • صابر، زینب تعزیه، انفجارنشانه‌ها [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 5-16]
 • صادقی نیا، سارا بررسی تأویلی و نمادشناسانه نقش طاووس در هنرهای ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 53-62]
 • صراف زاده، رامینه نقش فرانگاره در ادراک تصویر [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 21-34]
 • صراف زاده، رامینه خوانش نگاره‌های مانوی بر پایه‌ی نظریه‌ی کهن الگوی یونگ [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 33-44]

ض

 • ضرابی مقدم، زهره شش رویکرد طنز [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 6-15]
 • ضرغام، ادهم واکاوی تاریخی شکل گیری و گسترش سینمای تجربی براساس ویژگی‌های آن [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 57-68]

ع

 • عزیزی، محمود تعزیه، انفجارنشانه‌ها [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 5-16]
 • علیزاده، حمیرا بازآفرینی آیین با تعلیق زمان، مکان و شخصیت در سینمای بهرام بیضایی [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 79-100]
 • علیزاده مقدم، علی عسکر تعزیه، انفجارنشانه‌ها [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 5-16]
 • علیزاده مقدم، علی عسگر ادبیات اقلیت و بررسی عناصر تطبیقی قلمرو زدایی زبانی؛ نفی و شیء های کثرت یافته (با محوریت داستان مسخ کافکا و نمایش‌نامه‌ی دست آخر ساموئل بکت) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-30]

غ

 • غلامعلی، اسدالله جایگاه فیلمنامه‌ در آثار تلویزیونی و سینمایی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 35-46]

ف

 • فرضی پور، حسن بررسی تطبیقی نمایشواره های کاروانی حمل مجسمه در ایلام باستان با تابوت واره های پس از اسلام [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 54-68]
 • فنائیان، تاجبخش شش رویکرد طنز [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 6-15]
 • فنائیان، تاجبخش ادبیات اقلیت و بررسی عناصر تطبیقی قلمرو زدایی زبانی؛ نفی و شیء های کثرت یافته (با محوریت داستان مسخ کافکا و نمایش‌نامه‌ی دست آخر ساموئل بکت) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-30]
 • فهیمی فر، اصغر جایگاه فیلمنامه‌ در آثار تلویزیونی و سینمایی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 35-46]

ق

 • قاسمی، ابوالحسن ساختارشناتسی برنامه های "سبک زندگی" در تلویزیون [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 47-75]

م

 • میرکمالی، الهام واکاوی تاریخی شکل گیری و گسترش سینمای تجربی براساس ویژگی‌های آن [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 57-68]
 • مهندس پور، فرهاد ادبیات اقلیت و بررسی عناصر تطبیقی قلمرو زدایی زبانی؛ نفی و شیء های کثرت یافته (با محوریت داستان مسخ کافکا و نمایش‌نامه‌ی دست آخر ساموئل بکت) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-30]
 • موحدی، وحید جریان سیال ذهن و تاثیر آن بر روایت در سینمای دهه هشتاد ایران [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 5-14]
 • مومنی، محمد خوانش پرده های خیال مولانا از منظر نمایش [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 16-34]
 • مومنی، محمد بررسی عوامل و عناصر نمایشی در تمثیلات ادبیات کهن ایران [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 5-19]
 • مومنی، محمد حکمت و هنر ایرانی در تراژدی رستم و اسفندیار [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 69-84]

ن

 • نصری، امیر نقش فرانگاره در ادراک تصویر [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 21-34]

ی

 • یزدی، نرگس بررسی تطبیقی دو ترجمة فارسی از نمایشنامة غرب حقیقی اثر سم شپرد با تمرکز بر عناصر دراماتیک [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 69-78]
 • یزدی، نرگس تاثیر متاتئاتر در نمایشنامة سودولوس اثر پلوتوس در جلب رضایت تماشاگر [دوره 1، شماره 4، 1396، صفحه 45-52]