خوانش دو اثر نقاشی قهوه خانه ای با موضوع مصیبت کربلا بر اساس نظریه‌ی شمایل‌شناسی" اروین پانوفسکی"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

2 کارشناسی ارشد رشته نقاشی دانشگاه تهران

10.22128/jdva.2019.171