توقف انتشار نشریه

قابل توجه پژوهشگران محترم

بدینوسیله به اطلاع می رساند بمنظور تطابق نشریه «ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی» با آیین نامه نشریات علمی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پذیرش مقالات تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نمی باشد.

بدیهی است در صورت پذیرش مجدد مقالات از همین طریق اعلام خواهد شد