راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و تدوین و شرایط ارسال مقالات علمی در فصلنامه ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی

 • هدف فصلنامه ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی، انتشار نتیجه پژوهش‌ها و تجربه‌های علمی دانشگاهی در زمینه‌های هنرهای نمایشی و تجسمی است.
 • نوشتارها و مقالات تالیفی با رویکرد علمی-پژوهشی و تحلیلی در زمینه‌های ادبیات نمایشی، نمایش، سینما، پویانمایی (تصویر متحرک)، هنرهای دیجیتال، هنرهای رسانه‌ای و تلویزیون، هنرهای تجسمی، و پژوهش هنر پذیرفته ‌می‌شوند و پس از داوری و تصویب هیئت تحریریه نشریه به چاپ می‌رسند. فصلنامه ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی، از چاپ مقاله­های با رویکرد غیر علمی، مقاله‌های ترجمه‌شده، گردآوری‌ها، و همینطور مقالات مروری و یادداشت­های تحقیقاتی معذور است.
 • مقالات ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه‌ای به چاپ رسیده باشند.
 • مقاله‌ها‌ی ارایه شده برای بررسی و چاپ نباید همزمان به نشریه‌های دیگر ارایه شده‌ باشند.
 • عنوان مقاله باید حتی‌الامکان کوتاه، گویا، و بیان‌کننده محتویات متن مقاله باشد.
 • مقاله‌ باید دارای بخش‌های چکیده، مقدمه، روش تحقیق، بدنه تحقیق شامل موضوعات مختلف، نتیجه، پی‌نوشت‌ها و فهرست منابع باشد.
 • مقالات باید علاوه بر چکیده فارسی دارای چکیده انگلیسی باشند. چکیده مقاله باید شامل بیان مختصر مسئله، هدف، روش‌های پژوهش، موضوعات مقاله، یافته‌های مهم، و نتیجه باشد. این بخش باید به‌تنهایی بیان‌کننده بدنه مقاله و به‌ویژه نتایج و دستاوردها باشد. اندازه چکیده فارسی دقیقاً 200 کلمه و چکیده انگلیسی دقیقاً 500 کلمه است.
 • واژه‌های کلیدی بلافاصله بعد از چکیده و بین 4 تا 6 کلمه درج شوند.
 • مقدمه شامل بیان مسئله، اهداف تحقیق، و معرفی کلی مقاله است.
 • نتیجه مقاله باید به‌گونه‌ای منطقی و مفید که روشن‌کنندة بحث و ارایه‌دهنده یافته‌های تحقیق باشد، تنظیم شود.
 • در صورت لزوم، در بخش تشکر و قدردانی، ‌راهنمایی و کمک‌های دیگران ذکر می‌شود و به طور خلاصه از آن‌ها سپاسگزاری می‌گردد.
 • پی‌نوشت‌های مقاله (اصطلاحات و معادل‌های واژه‌ها، توضیحات، و غیره) می‌باید در متن به ترتیب شماره‌گذاری، و در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع تحت عنوان «پی‌نوشت‌« گنجانده‌ شوند.
 • ارجاعات مربوط به منابع، در متن و داخل پرانتز، شامل نام خانوادگی پدیدآورنده، سال انتشار و شماره صفحه، پس از نقل مطلب می‌آید.
 • فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی پدیدآورندگان در انتهای مقاله می‌آید.
 • ترتیب عناصر و شیوه درج اطلاعات کتابشناختی مقالات و کتب در فهرست منابع به شرح زیر است:

         مقالات: نام خانوادگی پدیدآورنده، نام پدیدآورنده (سال انتشار)، «عنوان کامل مقاله»، نام و نام خانوادگی مترجم، نام نشریه، شماره، شماره صفحات مقاله در نشریه.

         کتب: نام خانوادگی پدیدآورنده، نام پدیدآورنده (سال انتشار)، عنوان کامل کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل انتشار.

 • صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام‌خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، رتبه علمی و وابستگی نهادی و یا سازمانی، نشانی، شماره‌ تلفن، و پست الکترونیک نویسنده (نویسندگان) باشد. همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی و یا پایان‌نامه دانشگاهی باشد، عنوان و مشخصات طرح پژوهشی یا پایان‌نامه نیز در صفحه اول درج گردد. صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان) و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی، و واژه‌های کلیدی باشد.
 • حجم مقاله‌ها باید حداکثر 8000 کلمه باشد.
 • تعداد تصاویر، جداول، نمودارها، و غیره حداکثر 15 عدد باشد. تصاویر، جداول، و نمودارها با کیفیت مناسب تهیه شوند. شماره و ماخذ تصاویر، جداول، و نمودارها، به ترتیبی که در متن به آن اشاره می‌شود، در ذیل آن‌ها قید گردد. همچنین می‌بایست فایل دیجیتال تمام تصاویر، جداول، نمودارها، و غیره خارج از Word در قالب JPG یا TIFF نیز ارایه گردد.
 • چنانچه مقاله‌ دارای چند نویسنده باشد، مکاتبه برای ارایه مقاله می‌بایست توسط تمام نویسندگان انجام شود. نویسندگان می‌باید کتباً یک نفر را به عنوان نماینده جهت انجام مکاتبات بعدی به دفتر فصلنامه معرفی نمایند.
 • چنانچه مقاله‌ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه و تدوین مقالات علمی فصلنامه، به طریقی که ذکر آن می‌رود، باشد، قبل از ارایه به هیئت تحریریه و داوران به نویسنده برگشت داده خواهد شد.
 • نوشتارها و مقاله‌ها باید در نسخه تایپ‌شده با نرم‌افزار Word 2007  به همراه نامه‌ درخواست بررسی خطاب به سردبیر فصلنامه ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی، به نشانی دامغان- میدان دانشگاه- دانشگاه دامغان- دانشکده هنر- دفتر فصلنامه ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی، و یا نشانی الکترونیک jdva@du.ac.ir ارسال شوند. همچنین ارسال مقاله از طریق همین سامانه نیز امکانپذیر می باشد.
 • تأیید نهایی مقاله‌ها برای چاپ در فصلنامه پس از نظرات داوران با هیئت تحریریه نشریه است.
 • مسوولیت صحت نوشتارهای علمی با نویسنده (نویسندگان) است.
 • چاپ نوشتارها و مقالات فصلنامه ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی بدون ذکر مأخذ در مقالات، کتاب‌ها، و مکتوبات دیگر ممنوع می‌باشد.

 

دانلود تعهد نامه