نویسنده = حامد دربانیان
تاثیر مینیمالیسم بر سبک فیلمسازی "سهراب شهید ثالث"

دوره 3، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 1-19

احمد الستی؛ حامد دربانیان