نویسنده = مسعود باوان پوری
تحلیل نشانه‌شناسیِ معناگرا در فیلم «فروشنده»

دوره 3، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 73-88

وحید سجادی فر؛ طاهره ایشانی؛ مسعود باوان پوری