نویسنده = فاطمه سلیمانی پور
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت‌سنجی شاهنامه براساس الگوهای سه‌‌گانه‌ی اقتباس برای نگارش بازی‌نامه

دوره 2، شماره 6، پاییز 1396، صفحه 49-61

فاطمه سلیمانی پور؛ مرضیه کثیری؛ بهروز مینایی


شماره‌های پیشین نشریه