تأثیر نگارگری ایرانی بر آثار هنرمندان قرن بیستم اروپا «مطالعه موردی هانری ماتیس»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار داشکده هنر دانشگاه دامغان

چکیده

نگاهی اجمالی به تاریخ هنر بیانگر آنست که همواره شکل­گیری بسیاری از سبک­های هنری، برخاسته از غرب بوده و تاثیر تمدن ملل دیگر در ایجاد این سبک­ها نادیده گرفته می­شود. در حالیکه تاثیر هنر و تمدن شرق را در دگرگونی­های هنری قرن بیستم که اساس اندیشه مدرن است به هیچ وجه نمی­توان نادیده گرفت. این تاثیر تا جایی است که در سده­های 19 و 20 بسیاری از هنرمندان اروپایی که به دنبال ابعاد جدیدی از تصویرگری که با نگاه سنت­گرایانه آنها فرسنگها فاصله دارد، هستند، جذب هنر شرق می­شوند. در میان هنرمندانی که از فرهنگ شرق متأثر بودند بی­شک می­توان به هانری ماتیس نقاش فرانسوی قرن بیستم اشاره کرد. هنرمندی که توانسته بود روح هنر ایرانی را درک نماید. این پژوهش برآنست تا با رویکردی تحلیلی آثار قابل توجه ماتیس و تاثیر نگارگری ایرانی را در ساختار آن مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ ماهیت، توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه­ای صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که تأثیر هنر ایرانی در آثار ماتیس انکار ناپذیر می­باشد، به طوری که خود نقاش این امر را بارها در مقالات و خاطراتش عنوان کرده است