بررسی نقش و جایگاه اجتماعی پیامبر(ص) در پنج نسخه از متون تعزیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد تهران

2 کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

تعزیه را می‌توان در لغت به معنای سوگواری و برپا کردن مراسم عزاداری به یاد درگذشتگان دانست، ولی در اصطلاح به نوعی نمایش مذهبی و آیینی اطلاق می‌شود که موضوع آن واقعه عاشورا، شهادت امامان و مصائب قدیسان است. بیشتر محققان با توجه به نقش امام حسین (ع) ، اهل‌بیت و یارانش به نسخه‌هایی توجه کرده‌اند که در ارتباط با آن‌ها و به خصوص حادثه کربلا است . لذا پژوهشگران این تحقیق با آگاهی از این مسئله و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و شناخت نقش و جایگاه اجتماعی پیامبر(ص) در پنج نسخه از مجالس تعزیه پرداخته‌اند. نخست خلاصه‌ای از هر مجلس آورده شده و سپس به ویژگی‌های شخصیتی پیامبر (ص) با توجه به نقش و جایگاه اجتماعی او در هر نسخه طبق جداولی مجزا اشاره می‌شود ؛ در ادامه در دو جدول جداگانه به ویژگی‌های تکرارشونده و ویژگی‌های کلی شخصیت آن حضرت (ص) پرداخته شده است.ویژگی‌های برجسته و کلی شخصیت پیامبر (ص) با توجه به نقش محوری و پر رنگ او که در پنج نسخه مورد نظر، مشترکند عبارت است از: ارتباط با وحی ، ارتباط با اهل‌بیت و ارتباط با مسلمانان .

کلیدواژه‌ها