بررسی ویژگی‌های انتزاعی در نقاشیخط‌های صداقت جباری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شاهد

2 دانشجوی دکترا پژوهش هنر دانشگاه شاهد

چکیده

خط و خوشنویسی به‌ویژه نقاشیخط، گویای فرهنگ غنی ایران است. نقاشیخط، اصطلاحی است برای توصیف نوعی نگارش توأم با رنگ‌آمیزی که در آن از شگردهای خوشنویسی سنتی استفاده می‌شود. در هنر انتزاعی ارزش‌های زیباشناختی اثر در قالب و رنگ نهفته است که نتیجه آن، آثار هنری نیمه سحرآمیز و نیز هنر تزئینی ناب است. استاد صداقت جباری یکی از هنرمندان برجسته عرصه نقاشیخط می‌باشد. در این مقاله که باهدف تحلیل آثار نقاشیخط صداقت جباری در حوزه انتزاع تهیه‌شده است، تلاش بر این است تا به پرسش‌های ذیل پاسخ داده شود: 1) ویژگی‌های بصری آثار استاد صداقت جباری کدام‌اند؟ 2) تداعی فضای انتزاعی آثار استاد صداقت جباری مبتنی بر چه مهارت‌های هنری ازنظر فرم است؟. از یافته‌های این پژوهش می‌توان به استفاده استاد جباری از عناصر بصری از قبیل سطح و رنگ و ارائه‌ی انواع بافت و رسیدن به ترکیب‌بندی‌های متنوع و فرم‌های انتزاعی اشاره کرد. مطالب این مقاله به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری‌شده است و تدوین آن به شیوه توصیفی می‌باشد. به‌طور خلاصه نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که آثار استاد جباری متکی بر سیاه‌مشق است و همچنین به‌گونه‌ای بنیادین ماهیتی دینی دارند و ترکیب التقاطی سنت و مدرنیسم در آن‌ها دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها