نویسنده = علی رجب زاده طهماسبی
تعامل تصویر و کلمه در رمان و فیلم شازده احتجاب

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 76-85

علی رجب زاده طهماسبی