نویسنده = محمد مومنی
خوانش پرده های خیال مولانا از منظر نمایش

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 16-34

محمد مومنی