نویسنده = مینا محمدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های انتزاعی در نقاشیخط‌های صداقت جباری

دوره 2، شماره 6، پاییز 1396، صفحه 31-47

حبیب الله صادقی؛ مرتضی افشاری؛ مینا محمدی


شماره‌های پیشین نشریه