نویسنده = ادهم ضرغام
تعداد مقالات: 2
2. واکاوی تاریخی شکل گیری و گسترش سینمای تجربی براساس ویژگی‌های آن

دوره 1، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 57-68

ادهم ضرغام؛ پیام زین العابدینی؛ الهام میرکمالی


شماره‌های پیشین نشریه